Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 4. 7. 2016

Nadzorni svet SDH za začasno predsednico uprave SDH imenoval Lidio Glavina

Danes, dne 4. julija 2016 se je na izredni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki se je seznanil z odstopno izjavo predsednika uprave Marka Jazbeca in sprejel sklep o sporazumnem predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave SDH, in sicer z dnem 14. 7. 2016. Člani nadzornega sveta so se Marku Jazbecu zahvalili za konstruktivno sodelovanje in opravljeno delo.

 

Za začasno predsednico uprave SDH je nadzorni svet na podlagi 2. odstavka 273. člena ZGD-1, in sicer za največ 6 mesecev imenoval Lidio Glavina, dosedanjo članico nadzornega sveta SDH, ki bo funkcijo začasne predsednice uprave SDH nastopila z dnem 15. 7. 2016. V tem obdobju Lidia Glavina ne bo delovala kot članica nadzornega sveta SDH.

 

Nadzorni svet je za namen izbora novega predsednika uprave oblikoval nominacijsko komisijo nadzornega sveta SDH, ki bo nemudoma pričela z izvedbo postopkov za popolnitev uprave.

 

Predsednik nadzornega sveta SDH, Damjan Belič, je povedal: »Nadzorni svet se je na nastale razmere hitro odzval in omogočil stabilno poslovanje SDH, z namenom, da se vse predvidene aktivnosti nemoteno izvajajo naprej«.

 

Lidia Glavina je diplomirana ekonomistka, trenutno zaposlena avstrijske skupine Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot deset let na vodilnih mestih v koncernu Electrolux, pred tem pa finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

 

Nazaj na novice