Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 1. 7. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 30. 6. 2016

Na redni seji se je dne 30. 6. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in podal soglasje k Pogodbi o izdelavi ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe Paloma, d. d. ter soglasje k spremembi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016 v delu, ki se nanaša na družbo Gen energija d. o. o.

 

Uprava je NS SDH poročala tudi o kriterijih in merilih pri izboru za kandidate članov nadzornih svetov družb v upravljanju SDH in pojasnila glede kadrovskih postopkov v nekaterih družbah. O tem je NS SDH podal ločeno sporočilo za javnost. 

Nazaj na novice