Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 6. 2016

SDH na upravo družbe Luka Koper naslovil prošnjo za podrobnejša pojasnila glede stroškov pristaniških storitev

Dne 22. 6. 2016 je SDH kot upravljavec naložbe SDH in RS v družbi Luka Koper, d. d., v okviru delničarjeve pravice do obveščenosti (305. člen ZGD-1) na upravo družbe naslovil prošnjo za pojasnila vezana na 3. točko dnevnega reda skupščine, Predstavitev Letnega poročila 2015, poglavje Računovodsko poročilo – Dodatna pojasnila izkaza poslovnega izida – Pojasnilo 4. Stroški storitev.

 

Gre za prošnjo za podrobnejša pojasnila glede stroškov pristaniških storitev, ki predstavljajo najvišjo kategorijo stroškov (21.862.640,00 EUR) v okviru vseh storitev.

 

SDH je v svoji prošnji, v okviru delničarjeve pravice do obveščenosti (305. člen ZGD-1)  prosil, da Luka Koper, d. d., razkrije seznam vseh izvajalcev pristaniških storitev in doseženo realizacijo prometa v letu 2015 ter indeks spremembe na pretekli leti 2014 in 2013.

 

Odgovore SDH pričakuje do seje skupščine oziroma, da jih družba razkrije na sami skupščini 1. 7. 2016 in jih v pisni obliki razdelili tudi vsem prisotnim delničarjem. 

Nazaj na novice