Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 6. 2016

Nasprotni predlog SDH za člana nadzornega sveta Luke Koper, d.d.

Na podlagi mnogih medijskih izjav in različnih negativnih, neresničnih ter skrajno nestrpnih odzivov nekaterih slovenskih predstavnikov gospodarsko-interesnih združenj, politikov, sindikalistov, zaposlenih Luke Koper ter ostalih deležnikov, se neupravičeno in zlonamerno posega v osebno in poslovno integriteto ter dostojanstvo uglednega mednarodnega strokovnjaka dr. Jürgena Sorgenfrei-a, zato po oceni SDH obstaja znatno tveganje, da gospodu Sorgenfrei-ju ne bo omogočeno učinkovito opravljanje funkcije člana nadzornega sveta Luke Koper, d. d.

 

Na podlagi znanja, izkušenj in kompetenc bi po oceni SDH lahko bistveno prispeval h kakovosti in izboljšanju nadzora nad Luko Koper in ga je zato dne 3. 6. 2016 predlagal v izvolitev za člana nadzornega sveta Luke Koper, a žal so po oceni SDH tveganja za dr. Sorgenfrei-a previsoka. SDH je že v preteklih dneh opozoril, da je potrebno kandidatom zagotoviti stabilno delovno okolje, ki ga potrebujejo za nemoteno strokovno delo.

 

SDH bo zato na družbo Luka Koper, d. d. posredoval nasprotni predlog na širitev dnevnega reda in namesto dr. Jürgena Sorgenfrei-a predlagal Rajka Reška, ki je opravil ustrezen kandidacijski postopek v okviru Kadrovske komisije SDH.

 

Rajko Rešek iz Kopra je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju različnih gospodarskih družb, prav tako je bil član večih nadzornih svetov. Leta 1990 se je zaposlil v družbi Iplas p.o. Koper in delal na zunanjetrgovinskem področju nadaljeval kot finančni analitik pri zavarovalnici Adriatic Zavarovalna družba d. d., Koper, kasneje kot direktor investicijskega sklada Adriatic, d. d., Koper pri NFD, d. o. o., Ljubljana. Leta 2000 je kot direktor družbe HTP Simonov zaliv, d. d. vstopil v hotelirsko dejavnost in leta 2009 nadaljeval kot izvršni direktor za nabavo in tehnični sektor v družbi Hoteli Bernardin d. d., Portorož, od leta 2011 dalje pa je direktor družbe Adria, d.o.o. Ankaran. Nadzorstvene izkušnje in znanje si je pridobival v nadzornih svetih družb Gozdno gospodarstvo d. d. Postojna, Cimos d. d. Koper, Intertrade ITS d. d. Ljubljana, Slikoplast d. d. Koper, Hypos d. d. Muta.  

Nazaj na novice