Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 6. 2016

Prikaz nasprotnih dejstev na članek v Dnevniku

SDH je skladno z Zakonom o medijih odgovornemu uredniku Dnevnika posredoval naslednjo vsebino prikaza nasprotnih dejstev oz. odgovora:

 

Neambiciozen poslovni načrt Luke Koper z vidika delničarjev

 

V članku avtorice Katje Gleščič iz Primorskih novic (za Dnevnik) je bil dne 17. 6. 2016 objavljen članek »SDH za menjavo nadzornikov Luke Koper sproti spreminja razloge«, ki je bil objavljen na strani 6 časnika Dnevnik ter na spletnem portalu Dnevnik, je zapisanih več navedb, ki jih v nadaljevanju zanikamo, dopolnjujemo in pojasnjujemo s podajanjem točnih dejstev in informacij.

 

Naslov članka kot tudi navedba v nadaljevanju, da »če je (op. a. Jazbec) še v prvem sporočilu zapisal, da predčasno menjujejo nadzornike zato, ker ima ambiciozne strateške načrte in je pred zajetnim investicijskim ciklom, zdaj pravi drugače«. Dejstvo je, da je, med drugim, SDH v prvem sporočilu splošno navedel, da »prihodnje poslovanje, skladno s strateškim poslovnim načrtom družbe in skupine 2016-2020 zahteva sestavo nadzornega sveta prilagojeno novim razmeram in ambiciozno zastavljenim ciljem. Družba namreč vstopa v nove in obširne investicijske cikle, čakajo jo resni izzivi glede na globalne trende v ladijski logistiki, družba bo morala poiskati tudi odgovore na izzive, ki prihajajo s strani konkurenčnih pristanišč« Kot je razvidno iz zapisanega besedila, ki ga je potrebno brati kot celoto in je objavljeno tudi na spletu, se to nanaša na investicijski cikel, ki je zelo ambiciozen, medtem, ko pa v izjavi predsednik uprave pojasni, da je načrt z »vidika prihodkov in stroškovne potratnosti premalo ambiciozen in ne vidimo prevezave v doseganju višjih denarnih tokov«. Večinskemu lastniku RS je v interesu, da tudi delničarji participirajo na prihodnji rasti poslovanja v obliki višjih dividend. Iz tega izhaja, da je objavljeni naslov in pripadajoči tekst glede navedenega neresničen.

 

Nadalje, pa je v članku navedena tudi navedba Alenke Žnidaršič Kranjc, da je »Luka Koper s 37-odstotno maržo EBITDA na prvem mestu med vsemi naložbami v portfelju SDH«. Dejstvo je, da se EBITDA marža lahko korektno primerja le s podjetji znotraj iste panoge in tudi nikakor ni edino merilo uspešnosti poslovanja.

 

Nasprotna dejstva glede očitkov o sumu tržne manipulacije, nepravilnih podatkih Luke Koper, postopka KPK in Vina Koper pa so dostopna na www.sdh.si.

 

 

Nazaj na novice