Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 16. 6. 2016

SDH objavlja dopis, naslovljen na Luko Koper, glede Vinakoper, d. o. o.

V medijih so se v zadnjih dneh, kljub odgovorom in pojasnilom SDH, pojavila nekatera nekorektna dejstva v povezavi z dopisom, ki ga je SDH v februarju 2016 naslovil na družbo Luka Koper. Dopis v originalni verziji objavljamo z namenom zagotovitve nadaljnjega celovitega poročanja.

 

Slovenski državni holding, d. d. je kot skrben in gospodaren upravljavec državnih družb na Luko Koper, d. d. naslovil dopis, s katerim je družbo obvestil, da smo v vednost prejeli dopis družbe Istrabenz, d. d., s katerim nas le-ta seznanja o pozivih za skupno prodajo družbe Adriafin, d. o. o. Skupen nastop pri prodajah (konzorcij) prakticira tudi SDH v svojih prodajnih postopkih s ciljem maksimizacije končne prodajne cene. SDH je družbo opozoril na morebitna tveganja poslovne škode, če bi Luka Koper delež prodajala ločeno in z zamikom. Prav tako je SDH družbo opozorili, da je možno iz prodajnega postopka izločiti tudi posamezne naložbe te družbe (premično in nepremično premoženje), če bi to predstavljajo oviro za skupno prodajo.

 

Za vse poslovne odločitve glede navedene zadeve je pristojna in odgovorna uprava družbe Luke Koper, d. d., ki svoje posle vodi samostojno.

 

Vsekakor pa je SDH d. d. v odnosu do državnih družb, s katerimi v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi upravlja, dolžan ravnati kot skrben in gospodaren upravljavec. Zato pri teh družbah pozorno spremlja in podpira vse poslovne odločitve, ki temeljijo na vlaganju v osnovno dejavnost, povečanju konkurenčnosti, kapitalske vrednosti družbe in donosnosti kapitala za vse delničarje.

 

Priloga: dopis

Nazaj na novice