Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 6. 2016

Dodatni argumenti za imenovanje kandidata dr. Jürgen Sorgenfrei za člana NS Luka Koper

V medijih se vrstijo navedbe in izjave različnih strokovnjakov, gospodarstvenikov, politikov, sindikalistov ter ostalih deležnikov, da predlog SDH za imenovanje dr. Jürgena Sorgenfrei-a pomeni »prodajo Luke Koper in celo menjavo uprave«. Gre za demagoške izjave, ki nimajo nikakršne podlage v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, na podlagi katere je Luka Koper strateška naložba Republike Slovenije in torej ni namenjena prodaji. Nadzorni svet ali kdorkoli od njegovih članov nima nikakršnih pristojnosti, da odloča o vprašanju strateškosti Luke Koper, prav tako en sam član nadzornega sveta ne more sprejemati kakršnihkoli samostojnih odločitev, saj je nadzorni svet kolektivni organ. Predlagana delna prenova nadzornega sveta družbe ne pomeni nezaupanja v delo uprave Luke Koper. Ob tem se predvsem zastavlja vprašanje pravega namena takih izjav. SDH, ki si ves čas prizadeva za dvig kakovosti nadzora nad družbami, ki jih upravlja, v nadaljevanju navaja še dodatne argumente, zakaj je dr. Jürgen Sorgenfrei usposobljen kandidat za nadzorni svet Luke Koper:

 

 • Že več kot 25 let deluje v pristaniški dejavnosti in v dejavnostih, povezanih z upravljanjem pristanišč.
 • Je transportni ekonomist, specializiran za področje pristaniške dejavnosti.
 • Bil je zelo uspešen pri razvoju kopenskega prometa iz obmorskih pristanišč Srednje Evrope, ki je glavni trg za poslovanje kontejnerskega terminala Luke Koper.
 • Kot strokovnjak in poznavalec panoge  tekom svoje kariere poučuje tudi na več univerzah.
 • Objavil je mnogo člankov o temah, ki se nanašajo na pristaniško dejavnost, s katerimi je dokazal, da deluje neodvisno in nevtralno ter nepristransko. Leta 2013 je objavil učbenik z naslovom "Port Business" (v slovenskem prevodu: "Pristaniška dejavnost"), ki ga uporablja več univerz po celem svetu za predmete, povezane s pristaniško dejavnostjo in zadevami, povezanimi s pristaniško dejavnostjo.
 • Ni v konfliktu interesov. Leta 2009 je prenehal delati za Pristanišče Hamburg. Od takrat dela za ameriško svetovalno podjetje, z evropskim sedežem v Frankfurtu.
 • Nima nobenih povezav s Pristaniščem Hamburg in ne živi v Hamburgu.
 • Na sedanjem delovnem mestu nudi strokovno znanje o pristaniški in pomorski dejavnosti za panogo, podobno kot v primeru OECD-jeve študije z naslovom "Nova kopenska železniška povezava za Luko Koper". Za pripravo te študije je bil angažiran kot strokovnjak za pristaniško dejavnost in razvoj poslovanja (zunanji svetovalec).
 • Zaradi tega, ker je dr. Sorgenfrei delal v veliko pristaniščih po svetu, se od njega lahko pričakuje realističen pogled na delovanje in razvoj Luke Koper.
 • V vlogi člana nadzornega sveta bi pri svojem delu za Luko Koper nudil podporo upravi za doseganje zastavljenih ciljev. Upoštevaje široko po celem svetu razvejano mrežo dr. Sorgenfrei-a, lahko to za Luko Koper pomeni položaj, ko se ustvarjajo koristi tako za Luko Koper kot za njene stranke, ki uporabljajo pristanišče ter ugodno kopensko povezavo.
 • Dr. Sorgenfrei ima bogate izkušnje na področju dela nadzornih svetov.
 • Njegovo integriteto potrjujejo panožni strokovnjaki iz celega sveta.

 

Z medijskimi izjavami nekaterih akterjev in različnimi negativnimi odzivi se neupravičeno in zlonamerno posega v osebno in poslovno integriteto ter dostojanstvo uglednega mednarodnega strokovnjaka dr. Sorgenfrei-a. SDH meni, da je potrebno imenovanim kandidatom zagotoviti stabilno delovno okolje, ki ga potrebujejo za nemoteno strokovno delo v vlogi morebitnih bodočih članov nadzornega sveta.

Nazaj na novice