Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 6. 2016

Odziv SDH na poročanje medijev glede predloga novih treh članov NS Luke Koper, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na navedbe medijev, da novi kandidat za NS Luke Koper, d. d., dr. Jürgen Sorgenfrei »trdi, da se drugi tir ne izplača, da Luka nima razvojnega potenciala in da se zavzema za zaledni terminal pri Divači«.

 

Najprej naj navedemo, da je bil dr. Jürgen Sorgenfrei le eden od štirih članov osrednje projektne skupine študije OECD, in sicer kot zunanji svetovalec. Projekt je bil organiziran tako, da je vključeval osrednjo projektno skupino in ločen odbor za strokovni pregled.


Dejstvo je, da je študija celostno analizirala različne možnosti in, med drugim, opozorila na nekatere ukrepe, ki bi kratkoročno olajšali težave z zmogljivostjo železniške povezave s Koprom, s katerimi bi lahko pridobili nekaj let časa pri izgradnji drugega tira, ki je edina dolgoročna rešitev. Pri upoštevanju vidika pokrivanja stroškov študija navaja možnost pristaniškega terminala izven lokacije pristanišča – razširjen vhod pristanišča na zalednem terminalu in s tem nizkega investicijskega tveganja, kar ne zavira prihodnje rasti pristanišča. To je bilo predstavljeno kot kratkoročna alternativna rešitev za nekaj let, ki bi zadoščala za razvoj Luke Koper in povečanje pretovora blaga, vse dotlej, ko bi postala gradnja drugega tira ekonomsko upravičena. Vendar to ne pomeni, da avtorji študije nasprotujejo gradnji drugega tira. Nenazadnje je to odločitev in pristojnost Vlade Republike Slovenije, ki se je za namen gradnje II. tira že odločila ustanoviti projektno podjetje 2TDK.

 

Navedena analiza, pri kateri je sodeloval tudi kandidat, ki ga predlaga SDH za novega člana NS Luke Koper, ne pomeni nikakršne »grožnje« izgradnji II. tira, saj je bila ta odločitev že sprejeta. Kandidat s svojimi izkušnjami in referencami pomeni dodano vrednost v kakovosti nadzora nad poslovanjem Luke Koper. Svetoval je in svetuje mnogim svetovnim pristaniščem, je specialist za celovito poslovanje pristanišč in prepričani smo, da bo dodana vrednost v še večji konkurenčnosti in boljšem poslovanju Luke Koper v prihodnje.

 

Prav tako dr. Jürgen Sorgenfrei ni v nasprotju interesov, saj ni zaposlen v nobenem od konkurenčnih pristanišč, bil pa je pred leti v pristanišču v Hamburgu, kar ne predstavlja nasprotja interesov. SDH je v okviru nominacijskega postopka to celovito preveril in ni zaznal teh možnosti. 

 

Glejte tudi: pojasnilo SDH ob širitvi dnevnega reda skupščine delničarjev Luke Koper

Nazaj na novice