Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 6. 2016

Slovenski državni holding, d. d. zahteval širitev dnevnega reda skupščine delničarjev Luke Koper, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) kot zastopnik delničarja družbe, tj. RS in SDH je danes, dne 3. junija 2016, na družbo Luko Koper, d. d. naslovil zahtevo za širitev dnevnega reda skupščine delničarjev, ki bo 1. julija 2016.

 

Širitev dnevnega reda je bila zahtevana zaradi potrebe po delni zamenjavi treh članov NS Luke Koper, d. d. SDH je zaradi širitve dnevnega reda izvedel predpisan kandidacijski postopek v okviru Kadrovske komisije SDH in za nove tri člane NS, kot predstavnike kapitala, za mandatno obdobje 4-ih let predlagal sledeče tri nove kandidate:

 

Dr. Jürgen Sorgenfrei

Je na univerzi v Kielu diplomiral in magistriral iz ekonomskih znanosti ter na univerzi v Hamburgu doktoriral s področja transportnih znanosti ter projektnega menedžeriranja. S kariero je začel v podjetju ISETEC, kjer je začel kot transportni ekonomist, postal nato projektni manager ter nato vodja oddelka in izvršni direktor. V letih 1998-2001 je bil direktor za marketing in razvoj v HHLA Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG, v letih 2001-2009 je bil predsednik in CEO Port of Hamburg Marketing, v letih 2004-2008 odgovorni predsedujoči v HHC Hamburg Center, v letih 2007-2010 je delal tudi na univerzi v Hamburgu kot lektor pomorske logistike, trenutno pa je že od leta 2010 zaposlen kot direktor podjetja Consulting, IHS Maritime & Trade iz Frankfurta. V letu 2008 je izdal tudi knjigo z naslovom Port Business.

 

Mag. Andraž Lipolt

Je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, pred kratkim pa je na Univerzi v Mariboru magistriral s področja ekonomskih znanosti. Svojo delovno pot je začel leta 1995 kot komercialist v Limni, d. o. o., bil v letih 2001-2006 vodje projekta v Petrolu, d. d., v letih 2007-2008 namestnik direktorja sektorja za področje investicij v isti družbi, nato v letih 2007-2008 direktor podjetja Petrol Tehnologija d.o.o. in Geoenergo, d. o. o., v času od 2008-2012 direktor sektorja investicij v Petrolu, d. d., od leta 2012 pa je zaposlen kot direktor področja investicije in vzdrževanje za skupino Petrol, d. d.

 

Klemen Boštjančič

Je univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1994 se je zaposlil kot projektni manager v podjetju Kline&Kline, d. o. o., nadaljeval kot finančni analitik v Petrol, d. d., v letih 1999-2001 je bil vodja galanterije in tobačnih izdelkov v Petrolu, d. d., nato v isti družbi v letih 2002-2004 vodja oddelkov neprehrane, nato v isti družbi namestnik direktorja sektorja za dopolnilni asortiment, v letih 2007-2009 predsednik uprave družbe Mineral d. d., v letih 2009-2010 predsednik nadzornega sveta Vegrad d. d., v letih 2011-2012 predsednik uprave Adria Airways d. d., v letih 2013-2014 prokurist v Trimo d. d., od leta 2013 je član dveh nadzornih svetov, in sicer Intereuropa d. d. ter Merkur trgovina d. d. ter direktor BRIO svetovalni center, d. o. o.

 

SDH predlaga odpoklic treh članov NS, in sicer: dr. Alenke Žnidaršič Kranjc, mag. Andreja Šercerja in dr. Elen Twrdy.

 

Obstoječi nadzorni svet je s svojo sestavo pomembno vlogo odigral pri stabilizaciji razmer v družbi v letu 2013 in izboljšanju poslovanja družbe ter korporativnega upravljanja, medtem ko prihodnje poslovanje, skladno s strateškim poslovnim načrtom družbe in skupine 2016-2020 zahteva sestavo nadzornega sveta prilagojeno novim razmeram in ambiciozno zastavljenim ciljem. Družba namreč vstopa v nove in obširne investicijske cikle, čakajo jo resni izzivi glede na globalne trende v ladijski logistiki, družba bo morala poiskati tudi odgovore na izzive, ki prihajajo s strani konkurenčnih pristanišč.

 

Zaradi navedenega želi SDH ciljni profil članov NS Luke Koper prilagoditi prihodnjim potrebam poslovanja družbe in nadzorni svet okrepiti z znanji o strateških trendih v mednarodnem okolju in iskanju pravih odgovorov nanje. SDH predlaga strokovnjake s področja transportnih znanosti, projektnega menedžmenta, investicij, prestrukturiranj in upravljanja družb. Ne glede na navedeno pa želi SDH zagotoviti tudi kontinuiteto dela NS, saj trije člani NS - predstavniki kapitala, ki delujejo v obstoječi sestavi NS, zagotavljajo kontinuiteto dela NS. Kot celota pa bi bil NS z novimi predlaganimi kandidati sestavljen tako, da imajo člani nadzornega sveta ustrezna znanja, izkušnje in veščine glede na značilnosti in potrebe konkretne družbi v dani situaciji, ki se med člani nadzornega sveta dopolnjujejo, hkrati pa se zagotovi v tem večji meri heterogenost članov.

 

Predlagana delna prenova nadzornega sveta družbe ne pomeni nezaupanja v delo uprave Luke Koper, d. d. Pomeni pa dvig kakovosti nadzora nad družbo, ki še naprej ostaja strateška naložba Republike Slovenije.

 

Nazaj na novice