Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 7. 2013

Obvestilo o odsvojitvi delnic izdajatelja Zavarovalnica Maribor, d. d.

Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 12. 7. 2013 prejela obvestilo, da Pozavarovalnica Sava, d. d. v skladu z določili Pogodbe o pravicah v zvezi z delnicami Zavarovalnice Maribor, d. d., uveljavlja odkupno upravičenje za 4.882.813 delnic izdajatelja Zavarovalnica Maribor, d. d. v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., ki predstavljajo 39,21 odstotkov osnovnega kapitala te družbe.

 

Na podlagi navedenega je Pozavarovalnica Sava, d. d., dne 12. 7. 2013 Slovenski odškodninski družbi nakazala kupnino v skupni višini 51.229.985,71 EUR, oziroma 10,4919 na delnico, Slovenska odškodninska družba, d.d. pa je družbi Pozavarovalnici Sava, d.d. preknjižila 4.882.813 delnic izdajatelja Zavarovalnica Maribor, d. d., ki predstavljajo 39,21 odstotkov osnovnega kapitala te družbe.

 

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Nazaj na novice