Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 5. 2016

Informacija o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2015 s strani nadzornega sveta

Na podlagi določb 111. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov sporočamo, da je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., na svoji 12. redni seji dne 16. 5. 2016 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding za poslovno leto 2015.

 

V letnem poročilu družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2015, ki je bilo objavljeno na Seo-netu in na spletni strani družbe dne 29. 4. 2016, je odpravljena administrativna napaka v nazivu članice nadzornega sveta dr. Barbare Smolnikar, kjer je bil na strani 12 pomotoma uporabljen naziv magister, letno poročilo zato ponovno objavljamo.

 

Poročilo NS o preveritvi letnega poročila za l. 2015

 

Letno poročilo 2015

Nazaj na novice