Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 5. 2016

Podpis Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Unior, d.d.

V skladu z določili 109. 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju SDH), ALPEN Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. d., in Zavarovalnica Triglav, d. d., ter ločeno (v skladu z veljavno zakonodajo) Kapitalska družba, d. d. in SDH, ki kot imetniki skupaj razpolagajo s   1.560.670 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe UNIOR Kovaška industrija, d. d. (oznaka UKIG) in katerih delež skupaj predstavlja 54,98 % osnovnega kapitala te družbe, so dne 9. 5. 2016 podpisali »Sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d.«.

Nazaj na novice