Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 29. 4. 2016

Objava revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2015

V skladu z določili 109., 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je Slovenski državni holding, d. d., (SDH) objavil revidirano nekonsolidirano in konsolidirano nepotrjeno letno poročilo za poslovno leto 2015 na SEOnet-u in spletni strani SDH.

 

SDH bo objavil s strani nadzornega sveta potrjeno letno poročilo naknadno, in sicer po obravnavi na nadzornem svetu družbe.

 

Letno poročilo SDH za leto 2015

Nazaj na novice