Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 21. 4. 2016

Nadzorni svet SDH se je seznanil z odstopom treh članov NS NLB in obravnaval poročilo uprave o kandidacijskem postopku

Danes, dne 21. aprila 2016, se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je seznanil z informacijo o odstopu treh članov nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke (NS NLB). Uprava SDH je nadzornemu svetu SDH v zvezi s tem podala podrobno poročilo o kandidacijskem postopku.

 

NS SDH je sprejel sklep, da je bilo imenovanje vseh novih članov NS NLB izvedeno skladno s predpisanimi kandidacijskimi postopki, zakonodajo ter predpisi s tega področja. NS SDH priporoča upravi SDH, da čimprej izpelje že začeti postopek za popolnitev NS NLB in preko predvidenih nabornih poti pridobi širši nabor primernih kandidatov. Hkrati je NS SDH izrazil tudi pričakovanje, da bodo vsi deležniki tega procesa tvorno sodelovali skozi celoten postopek. NS NLB kljub odstopu treh članov še naprej opravlja vse naloge iz svojih pristojnosti, s čimer je zagotovljena stabilnost poslovanja družbe NLB, d. d. in nemotena priprava banke na začetek postopka privatizacije.

Nazaj na novice