Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 4. 2016

Obvestilo o prejemu kupnine in preknjižbi delnic družbe Nova KBM, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo:

 

Republika Slovenija je dne 21. 4. 2016 po pogodbi o prodaji 10.000.000 delnic izdajatelja Nova KBM, d. d. prejela kupnino v višini 250 mio EUR za delnice, ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala družbe Nova KBM d. d. Pogodbo o prodaji navedenih delnic je dne 30. 6. 2015 v imenu in za račun Republike Slovenije kot prodajalca sklenil Slovenski državni holding, d. d. Nakup delnic sta preko skupnega podjema izvedla ameriški upravljavec alternativnih investicijskih skladov Apollo Global Management, LLC (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki nakup financirata v razmerju 80 % Apollo in 20 % EBRD. Dne 21. 4. 2016 je Republika Slovenija na kupca preknjižila 10.000.000 delnic izdajatelja Nova KBM d. d. 

Nazaj na novice