Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 21. 4. 2016

Objava oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe KDD, d.d.

 

 

SDH, KAD in Triglav Skladi objavljajo oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe KDD, d.d.

 

Predmet prodaje je 189 delnic KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, katerih imetniki so Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD) in Triglav Skladi, d. o. o. (v nadaljevanju: Triglav Skladi), kot razvidno iz: več

Nazaj na novice