Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 4. 2016

Odziv na poročanje medijev glede končnih kupcev družbe Adria Airways, d. d.

Glede na nakatera poročanja medijev glede končnih kupcev družbe Adria Airways, d. d. Slovenski državni holding, d. d. podaja sledeče pojasnilo.

 

SDH z namenom zagotovitve transparentnosti, kot pogodbena stranka, s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika pridobiva med drugim tako podatke o svojih sopogodbenicah, kot tudi njihovih morebitnih končnih oziroma dejanskih lastnikih (beneficial owners). V skladu z navedenim izvede običajne postopke preveritve svojih sopogodbenic po prodajnih pogodbah (t.i. KYC – know your client postopek), pri čemer med drugim preveri npr. tudi: kopije izpiska iz registra direktorjev za relevantne družbe, kopije njihovih ustanovitvenih dokumentov, kopije relevantnih pogodb o upravljanju, kopije relevantnih korporacijskih sklepov, in drugih dokazil o upravičenju za podpis prodajne pogodbe na strani sopogodbenice. Navedeno je SDH preveril tudi v primeru prodaje družbe Adria Airways, d. d.

 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vse postopke prodaj vodi v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, na transparenten, konkurenčen in do vseh ponudnikov odprt, način.

 

Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka je bil za končnega kupca izbran investicijski sklad s sedežem v Luxembourgu, 4K Invest, ki je na koncu podal najboljšo ponudbo.

 

Več o namerah kupca: http://www.sdh.si/sl-si/Novica/1171

 

Več informacij o celotnem postopku je na voljo na sledeči spletni povezavi: http://www.sdh.si/sl-si/privatizacija/adria-airways   

 

V zvezi z navedbami medijev je pojasnilo podal tudi kupec 4K Invest preko družbe Adria Airways

Nazaj na novice