Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 4. 2016

Imenovanje nove članice kadrovske komisije SDH

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je z dnem 5. 4. 2016 za novo članico kadrovske komisije SDH imenovala univerzitetno diplomirano in certificirano EuroPsy psihologinjo Brigito Vončina, saj je Maja Fesel Kamenik dne 1. 3. 2016 podala odstopno izjavo s funkcije članice kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 

Dne 5. 3. 2016 je uprava SDH na spletni strani SDH in v dnevniku Delo objavila odprti javni razpis za člana kadrovske komisije SDH za področje upravljanja človeških virov, s katerim je pozvala k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo v razpisu določene pogoje.

 

V skladu z 48. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) imenuje uprava SDH  kadrovsko komisijo, ki je njeno posvetovalno telo, in ki na podlagi zakona in Politike upravljanja SDH opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije in nominacije.

 

Kadrovsko komisijo SDH, poleg novoimenovane članice, sestavljajo še: Luka Gaberščik, predsednik, Jagoda Vitez, članica.

 

Brigita Vončina je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja, samostojna podjetnica in vodi psihološko selekcijo kadrov na oddelku za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. Za krajši čas dela tudi kot raziskovalka – mentorica na  projektu »Super psiholog« na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s selekcijo kadrov za najbolj zahtevna delovna mesta, s psihološkimi testiranji, razvojem pripomočkov in postopkov selekcije kadrov. Na fakulteti se ukvarja še z mentorstvom in supervizijo psihologov na področju psihologije dela in organizacije. Sodeluje pri evalvaciji, predlogih in izboljšavah pri izgradnji celostnega sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. S področja psihologije dela in organizacije pripravlja tudi doktorsko disertacijo.

Nazaj na novice