Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 31. 3. 2016

Uredba EU o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa

Slovenski državni holding, d. d., obvešča družbe s kapitalsko naložbo družbe, da z dnem   17. 6. 2016 začne veljati Uredba EU št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES.

 

Slovenski državni holding, d. d., zato apelira na vse družbe, predvsem pa družbe, ki so skladno z določili ZGD-1 subjekti javnega interesa[1], da sledijo zgoraj navedeni Uredbi EU ter jo upoštevajo pri izbiri revizorja za poslovno leto 2017.

 

Povezava do navedene uredbe je dosegljiva na povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014R0537.

 

 

[1] subjekt javnega interesa je družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, ali zavarovalnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo

Nazaj na novice