Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 31. 3. 2016

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v priponki objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2015.

 

Družba bo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2015 predložila Agenciji za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije za potrebe državne statistike dne 31. 3. 2016.

 

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2015

Nazaj na novice