Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 3. 2016

Podpis sporazuma o skupni prodaji delnic družbe KDD, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., je dne 10. 3. 2016 s Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., in TRIGLAV SKLADI, d. o. o., podpisal sporazum o skupni prodaji delnic družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, d. d.

 

Prodajalci so skupaj imetniki 36,35 % vseh delnic družbe. 

Nazaj na novice