Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 3. 2016

Odstop članice Kadrovske komisije

Maja Fesel Kemenik je podala odstopno izjavo z dne 1. 3. 2016 s funkcije članice kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH). Gospa Kamenik je bila dne 1. 4. 2015 s sklepom uprave imenovana za članico kadrovske komisije. Glede na podano odstopno izjavo ji pogodba o opravljanju funkcije članice kadrovske komisije uprave SDH poteče dne 31. 3. 2016

 

Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave SDH, ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije. Naloge kadrovske komisije so izvedba akreditacijskih in nominacijskih postopkov za kandidate za člane nadzornih svetov gospodarskih družb, kjer imata RS in SDH naložbe.

 

SDH bo dne 5. 3. 2016 objavil javni razpis za člana kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., strokovnjaka za področje upravljanja človeških virov na svoji spletni strani in v časniku Delo.

Nazaj na novice