Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 3. 2016

Vodstvo SDH glede sanacije družbe Polzela, d. d., ni sprejelo še nobene odločitve

V članku »Po Savi bo SDH kupoval še terjatve do Polzele«, ki je bil objavljen v časniku Dnevnik dne 3. 3. 2016, je novinar napačno navedel, da je vodstvo SDH podprlo sanacijski načrt Polzele, ki vključuje vnovično finančno injekcijo, saj vodstvo SDH glede sanacije družbe Polzela ni sprejelo še nobene odločitve, prav tako tudi nadzorni svet SDH ni odločal o predlogu sanacijskega načrta družbe Polzela. Se pa SDH kot aktiven in skrben upravljavec trudi proučiti čim več različnih možnosti za sanacijo družbe Polzela in intenzivno sodeluje z organi družbe Polzela pri oblikovanju koncepta sanacije družbe. Glede na to, da je sanacija odvisna od različnih dejavnikov in deležnikov, zaenkrat še ni mogoče govoriti o dokončni odločitvi.

 

O pomembnejših odločitvah bo SDH sproti obveščali javnosti. 

Nazaj na novice