Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 1. 3. 2016

Spremembe Priporočil in pričakovanj SDH

  • V priporočilu 1.1. se na novo ureja le to, da morajo družbe poslej na SDH pošiljati tudi osnutke poslovnih načrtov, in sicer do 30. septembra.
  • V 4.1 je na priporočilo ESSO dodana besedna zveza »na podlagi dialoga s socialnimi partnerji«, ki jih je torej treba upoštevati pri zasledovanju optimizacije stroškov dela.
  • Slovenija ni več v taki krizi, da bi bilo varčevanje ne glede na okoliščine še zmeraj temeljno vodilo ravnanja in eden od glavnih ukrepov za obvladovanje tveganj. Delavci so med pomembnejši deležniki družbe, zato je njihovo motiviranje ključno za uspeh družbe. Glede na to se v 4.2.2 nekoliko drugače urejajo možnosti izplačevanja plač, božičnic in regresa. Izplačilo teh kategorij naj bo sicer še zmeraj optimirano in razumno, vendar pa odvisno tudi dobrega poslovanja in finančnega stanja v družbi, predvsem pa tudi v skladu s kolektivnimi pogodbami.

 

Priporočila in pričakovanja SDH

Nazaj na novice