Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 2. 2016

Prikaz nasprotnih dejstev oziroma odgovor na članek pozareport.si »Razkol uprave SDH. Počilo med sporno prodajo Palome ter avtomobilov za Pirca in Runjaka«

Slovenski državni holding, d. d. je dne 12. januarja 2016 na odgovornega urednika spletnega portala pozareport.si posredoval zahtevek za prikaz nasprotnih dejstev (prikaz naspotnih dejstev do dne te objave ni bil objavljen, prejemnik zahtevka ni prevzel).

 

 

Uprava SDH deluje enotno, strokovno in odgovorno

 

V članku z naslovom «Razkol uprave SDH. Počilo med sporno prodajo Palome ter avtomobilov za Pirca in Runjaka«, ki je bil objavljen 10. januarja 2016, na spletni strani pozareport.si je bilo navedenih vrsta neresničnih zapisov, ki terjajo odziv uprave SDH. Novinar se pred objavo spornega članka ni obrnil na SDH za pojasnila, temveč je uporabil zgolj trditve anonimnega vira z »naj-bi« formulacijami.

 

Večina zapisanih trditev novinarja, tako o »razkolu v upravi SDH, da tretja članica terja odgovornost predsednika in druge članice uprave, o poceni prodaji avtomobilov članov prejšnje uprave«, ni resničnih in jih odločno zanikamo. Edini resnični informaciji v celotnem članku sta, prvič, da se bo sestal nadzorni svet SDH in pa, drugič, javno znana informacija glede cene in reakcije zastopnice Eko-investa po zaključeni skupščini Palome. Ostale informacije so neresnične, zlonamerne in zgolj poskus pritiska na upravo SDH v zadevi odločanja na skupščini Palome.

 

Zakaj je SDH podprl dokapitalizacijo s strani Abrisa? Predsednik uprave je na skupščini delničarjev Palome povedal, da nasprotni predlog manjšinskih delničarjev, skupaj z dodatno dokumentacijo, ki je bila predložena tekom skupščine, ne vsebuje dvostransko zavezujočega dogovora. Pojasnil je tudi, da je SDH med prekinitvijo skupščine opravil sestanek z upravo družbo Eco-invest z namenom preveritve resnosti investitorja. Upoštevaje tudi mnenje uprave Palome ter sindikatov, je SDH podprl sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet Palome. Za SDH je, poleg najvišje vrednosti za delnico, pomembna stopnja verjetnosti zaključka postopka dokapitalizacije, kar je ključno za posodobitev in razvoj proizvodnih zmogljivosti in zagotavljanje razvoja Palome v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje.

 

Kot je znano, je Eco-invest že večkrat v preteklosti sodeloval v postopkih za nakup Palome, vendar do realizacije nakupa ni nikoli prišlo. Pomembno je tudi dejstvo, da je dokapitalizacijo po predlogu uprave in nadzornega sveta podprlo več kot 99 % veljavno oddanih glasov delničarjev.

 

Glede avtomobilov Pirca in Runjaka poudarjamo, da sta imela nekdanja člana uprave SDH pravico do odkupov službenih avtomobilov v skladu z internimi pravnimi akti. V postopku odprodaje službenih avtomobilov je sodelovala celotna uprava SDH.

Nazaj na novice