Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 1. 2016

Prenos terjatev ter obveznic Save, d. d., iz DUTB na SDH in KAD

Iz sporočila za javnost z 72. redne seje Vlade RS, z dne  28. 1. 2016, je razvidno, da je Vlada RS na današnji redni seji kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., (DUTB) sprejela odločitev glede odplačnega prenosa terjatev ter obveznic Save, d. d., iz DUTB na Slovenski državni holding, d. d., (SDH) in Kapitalsko družbo d. d. (KAD).

 

Odlok o  strategiji upravljanja kapitalskih naložb RS zavezuje SDH in KAD k izvajanju dolgoročnih ciljev RS na področju prestrukturiranja in konsolidacije turizma. Vlada RS je to potrdila tudi v svojem letnem načrtu upravljanja skladno z ZSDH-1.

 

Sava, d. d., bi lahko po izglasovani prisilni poravnavi pridobila vzvod za pridobitev preostalih lastniških deležev (do 100 % deleža) v družbah Hoteli Bernardin, d. d., in Istrabenz turizem, d. d., kar bi družbi omogočilo nadaljnjo konsolidacijo dejavnosti turizem in bistveno povečanje EBITDA ter vrednosti za lastnika. Cilj implementacije strategije turizma je, da se v razvoj posameznih družb vključi učinke, ki bodo nastali ob izkoriščanju sinergijskih učinkov, kot posledica povezovanj teh turističnih družb.

 

Za Savo, d. d., je zdaj bistven kakovosten, in med upniki usklajen, Načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja, ki bo zagotavljal družbi dolgoročno uspešno poslovanje in vzdržen razvoj.

 

Glede na to, da je skrajni rok, določen s strani sodišča, za vložitev Naknadnega predloga prestrukturiranja 16. 2. 2016, je Načrt finančnega prestrukturiranja s strani upnikov, v postopku priprave.

 

Po seznanitvi s sklepom Vlade RS bosta SDH in KAD proučila vse nadaljnje korake in postopke ter pri tem dosledno upoštevala MSRP in druge predpise.

 

Slovenski državni holding, d. d.

Kapitalska družba, d. d.

Nazaj na novice