Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 1. 2016

Vabilo k oddaji ponudb za pridobitev večinskega deleža MLM d. d.

MLM d. d. (v nadaljevanju: »Družba« ali »MLM«) je visoko priznan proizvajalec tlačnih ulitkov z mehansko obdelavo in kovanih polizdelkov iz bakrovih zlitin. Širok portfelj kupcev v glavnem sestavljajo evropski proizvajalci originalne opreme ter  »Tier 1« in »Tier 2« dobavitelji avtomobilski industriji. Visoko  integriran proizvodni proces poteka na dveh lokacijah v Sloveniji, Družba pa je je organizirana v okviru treh profitnih centrov (tlačna livarna, orodjarna in kovačija). V letu 2015 Družba načrtuje prihodke v višini 40 milijonov EUR, pri čemer večino prihodkov predstavljajo tlačni ulitki z mehansko obdelavo. Kot konkurenčen dobavitelj tlačnih ulitkov z mehansko obdelavo, MLM predstavlja privlačno naložbeno priložnost za nakup velikega dobavitelja evropski avtomobilski industriji s celovitim portfeljem izdelkov in dolgotrajnimi poslovnimi odnosi s svojimi »blue-chip« kupci.

 

Delničarji družbe MLM, tj. DUTB, d. d. (47,50%) in Republika Slovenija (32.73%) (v nadaljevanju: »Prodajalci«) začenjajo prodajo večine delnic (99.97%) v Družbi (vključno z refinanciranjem) in/ali ključnih poslovnih enot Družbe.

 

Družba Ernst & Young (“EY”) je bila imenovana za edinega finančnega svetovalca Prodajalcem. Za več informacij o omenjenem poslu se obrnite na g. Stephana Hellmanna, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn/Frankfurt/Main, Germany, Tel.: +49 6196 996 25030, E-pošta: Stephan.Hellmann@de.ey.com, oziroma g. Luko Vesnaverja, Ernst & Young Svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 1 583 1700, E-pošta: Luka.Vesnaver@si.ey.com. Vse poizvedbe v zvezi z morebitnim odkupom Družbe naslovite izključno in neposredno na zgoraj navedene kontaktne osebe družbe EY. Potencialni investitor ali njegovi svetovalci pod nobenim pogojem ne smejo direktno kontaktirati nobenega od delničarjev, zaposlenih, vodstvenih kadrov, kupcev, konkurentov ali drugih interesnih skupin Družbe ali posredovati katerikoli tretji osebi katero koli informacijo o predlagani transakciji, razen če je to izrecno dovoljeno na podlagi sporazuma o zaupnosti, ki ga podpiše potencialni investitor.

Nazaj na novice