Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 1. 2016

Prikaz nasprotnih dejstev na navedbe v članku »Lahovnik: Privatizacija Adrie Airways je nepregledna«

SDH je dne 20. januarja 2016 na odgovornega urednika Dnevnika naslovilo zahtevek za prikaz nasprotnih dejstev na navedbe v članku »Lahovnik: Privatizacija Adrie Airways je nepregledna« s spodnjo vsebino.

 

SDH postopek prodaje Adrie Airways, d. d. vodil strokovno, odgovorno in na pregleden način

 

V članku z naslovom »Lahovnik: Privatizacija Adrie Airways je nepregledna« ki je bil objavljen v sredo, dne 20. januarja 2016, na strani 5 Poslovnega Dnevnika, sta bili objavljeni dve izjavi Mateja Lahovnika, ki terjata prikaz resničnih dejstev. Navaja, da če »natančno pogledamo model reševanja, vidimo, da gre za razmeroma nepregledno privatizacijo nesolventne družbe z negativnim kapitalom«. V SDH se zavedamo pomena konstruktivne kritike različnih strokovnjakov glede upravljanja in razpolaganja naložb, ne pristajamo pa na pavšalne in neresnične navedbe, saj ne temeljijo na poznavanju dejstev. Postopek prodaje, ki ga je v imenu obeh prodajalcev vodil SDH skupaj s finančnimi ter pravnimi svetovalci, je potekal ob konkurenci več ponudnikov. Izveden je bil profesionalno, pregledno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju. Odločitve so bile sprejete tako na ravni uprave SDH, kot tudi nadzornega sveta ter Vlade RS in jih je SDH pred sprejemom pregledno pripravil in pojasnil.

 

V drugi izjavi, ki prav tako ne temelji na poznavanju dejstev, se Matej Lahovnik vnaprej opredeljuje do postopkov Računskega sodišča in navaja, da »ne verjame, da bi računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje modelu reševanja državne družbe, za katerega ne obstaja nobena resna ekonomska analiza«. SDH je svoje odločitve sprejel strokovno ter odgovorno in razpolaga z resno ekonomsko analizo, ki je bila podlaga odločitvam.

Nazaj na novice