Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 1. 2016

Obvestilo o podpisu Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe ADRIA AIRWAYS, d. d.

Dne 18. 1. 2016 so prodajalci Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d. d., in Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., s kupcem družbo 4K KNDNS GmbH iz Nemčije, sklenili Pogodbo o prodaji in nakupu 91,58 % obstoječih delnic v imetništvu prodajalcev ter novo izdanih delnic, ki jih bo Republika Slovenija pridobila v postopku dokapitalizacije družbe Adria Airways, d. d.

 

Zaključek transakcije je vezan na pridobitev soglasij regulatorjev trga ter na izpolnitev drugih, s pogodbo določenih odložnih pogojev, med katerimi je pomembnejši uspešno izvedena dokapitalizacija s strani Republike Slovenije in kupca.

Nazaj na novice