Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 18. 1. 2016

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 18. 1. 2016

Dne 18. januarja 2016 se je sestal nadzorni svet SDH in podal soglasje k Predlogu za prodajo kapitalske naložbe Republike Slovenije in SDH v družbi Adria Airways, d. d., ob dokapitalizaciji družbe Adria Airways, d. d., s strani Republike Slovenije in zasebnega investitorja, in k pogodbi o prodaji.

 

Do dokapitalizacije družbe s strani Republike Slovenije in zasebnega investitorja bo prišlo ob predhodni izpolnitvi odložnih pogojev.  

 

Celovita informacija glede podpisa prodajne pogodbe in ostale pomembnejše informacije bo javnosti posredovana v torek, dne 19. januarja 2016, po zaključeni skupščini delničarjev Adrie Airways, d. d.

Nazaj na novice