Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 1. 2016

Prikaz nasprotnih dejstev na navedbe v članku glede odločitve SDH o dokapitalizaciji Palome

SDH podprl investitorja za dokapitalizacijo Palome zaradi bistveno višje stopnje verjetnosti zaključka postopka dokapitalizacije

 

Novinar je v članku z naslovom »SDH za Palomo sprejel bistveno nižjo ponudbo«, ki je bil objavljen v sredo, dne 6. januarja 2016, na strani 8 Poslovnega Dnevnika, zapisal, da »Marko Jazbec na skupščini ni pojasnil sprejetja nižje ponudbe poljskega finančnega sklada Abris Capital«. Zapisana trditev ne drži, saj je predsednik uprave SDH, Marko Jazbec, na skupščini delničarjev družbe Palome pred glasovanjem povedal, kako bo SDH glasoval in je tudi pojasnil glasovalno stališče. Prav tako je podal tudi izjavo vsem prisotnim novinarjem po skupščini, pisna izjava pa je bila posredovana tudi vsem medijem. Predsednik uprave je na skupščini povedal, da nasprotni predlog manjšinskih delničarjev, skupaj z dodatno dokumentacijo, ki je bila predložena tekom skupščine, ne vsebuje dvostransko zavezujočega dogovora. Pojasnil je tudi, da je SDH med prekinitvijo skupščine izvedel sestanek z upravo družbo Eco-invest z namenom preveritve resnosti investitorja. Upoštevaje tudi mnenje uprave Palome ter sindikatov, je SDH podprl sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet Palome. Za SDH je, poleg najvišje vrednosti za delnico, pomembna stopnja verjetnosti zaključka postopka dokapitalizacije, kar je ključno za posodobitev in razvoj proizvodnih zmogljivosti in zagotavljanje razvoja Palome v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje.

 

Kot je znano, je Eco-invest že večkrat v preteklosti sodeloval v postopkih na nakup Palome, vendar do realizacije nakupa ni nikoli prišlo. Pomembno je tudi dejstvo, da je dokapitalizacijo po predlogu uprave in nadzornega sveta podprlo več kot 99 % veljavno oddanih glasov delničarjev, kar pomeni, da so enako stališče kot SDH, delili tudi ostali mali delničarji.

Nazaj na novice