Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 1. 2016

Podpis sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Mariborska livarna Maribor, d. d.

Slovenski državni holding, d.d. in Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ki kot imetnika razpolagata s 13.241.712 rednimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe Mariborska livarna Maribor, d. d. (oznaka MBLR) in katerih delež skupaj predstavlja 99,97 % osnovnega kapitala te družbe, sta dne 4. 1. 2016 podpisala Sporazum o skupni prodaji delnic družbe Mariborska livarna Maribor, d. d.

Nazaj na novice