Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 12. 2015

Prodaja 12,32% deleža SDH v družbi Goriške opekarne, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) in D.S.U., d. o. o., sta na podlagi javnega poziva za zbiranje ponudb za nakup delnic, ki je bil objavljen 27. oktobra 2015, s kupcema Jožefom Stibiljem in Vianejem Višnjevcem sklenila pogodbo o prodaji 80.885 delnic družbe Goriške opekarne, d. d., z oznako GORG, kar predstavlja 13,38 % vseh delnic te družbe. Delež SDH je znašal 12,32 % osnovnega kapitala družbe oziroma 74.502 delnic družbe.

Nazaj na novice