Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 17. 12. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta z dne 16. 12. 2015

Dne 16. decembra 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (NS SDH) in obravnaval informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH v mesecu novembru 2015, informacijo o izvedenih skupščinah družb in sklicanih skupščinah na dan 30. 11. 2015, informacijo o realiziranih in načrtovanih prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu Republike Slovenije, na dan 30.11.2015.

 

NS SDH je na seji potrdil Poslovno-finančni načrt SDH za leto 2016 in predlog Poslovnika o delu komisije za tveganja ter predlog Poslovnika o delu revizijske komisije.

Nazaj na novice