Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 20. 11. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 19. 11. 2015

Dne 19. 11. 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., in podal soglasje k Predlogu za prodajo kapitalske naložbe SDH v družbi Paloma, d.d., Sladki vrh. Drugih podrobnosti zaradi zaupnosti v tem trenutku ne moremo razkrivati.

Nazaj na novice