Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej ESSO 14. 10. 2015

Informacija s 4. seje ESSO

Člani Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO) so se danes sešli na svoji četrti seji in obravnavali problematiko delavskih direktorjev – članov uprave v družbah v večinski lasti države z vidika uveljavljanja pogojev za imenovanje delavskih direktorjev v aktih o ustanovitvi oziroma statutih družb v večinski lasti države.

 

Seznanili so se tudi z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu Republike Slovenije ter Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH.

 

V nadaljevanju seje so opravili razpravo glede vključitve posameznih nefinančnih zavez v kupoprodajne pogodbe kapitalskih naložb, podali predlog sprememb in dopolnitev Politike upravljanja SDH na področju spoštovanja nefinančnih zavez v prodajnih postopkih in se osebno seznanili s člani nadzornega sveta SDH.

Nazaj na novice