Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 25. 9. 2015

Popravek Letnega poročila družbe Slovenski državni holding, d. d.

V Poročilu nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2014, ki je del Letnega poročila družbe in skupine za leto 2014 je v točki 1 prišlo do tipkarskih napak in sicer so navedene letnice 2013 namesto pravilno 2014. Prav tako je prišlo do napake v datumu seje nadzornega sveta in sicer namesto pravilno 19.5.2015  je bil naveden napačen datum 24.4.2014.

 

Objavljeno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2014 se nadomesti s popravljenim.

 

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2014

Nazaj na novice