Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 9. 2015

Sklep skupščine družbe Slovenski državni holding, d. d.

Dne 11. 9. 2015 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade zastopal generalni sekretar mag. Darko Krašovec.

 

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Slovenskega državnega holdinga, d. d., in skupine Slovenskega državnega holdinga za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst), z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in skupine Slovenskega državnega holdinga.
  1. Vlada Republike Slovenije je podelila razrešnico Upravi Slovenskega državnega holdinga, d. d., v sestavi mag. Tomaž Kuntarič, predsednik, Matej Runjak in Matej Pirc, člana, za obdobje od 1. 1. 2014 (prvega januarja dvatisočštirinajst) do 31. 3. 2014 (enaintridesetega marca dvatisočštirinajst) in Upravi Slovenskega državnega holdinga, d. d., v sestavi Matej Pirc, predsednik in Matej Runjak, član, za obdobje od 1. 4. 2014 (prvega aprila dvatisočštirinajst) do 31. 12. 2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) ter nadzornemu svetu Slovenskega državnega holdinga, d. d., za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).
  1. Za revidiranje letnega poročila družbe in skupine Slovenskega državnega holdinga, d. d., za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d. o. o., iz Ljubljane.

 

Nazaj na novice