Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 6. 8. 2015

Objava prospekta za uvrstitev obveznice z oznako SOS3 v trgovanje na organiziranem trgu

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenski državni holding, d. d.), v skladu z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), opr. št. 40200-4/2015-4 z dne 5. 8. 2015, v prilogi objavlja Prospekt za uvrstitev obveznice družbe Slovenski državni holding, d. d., z oznako SOS3, v trgovanje na organiziranem trgu, julij 2015 (v nadaljevanju: Prospekt za uvrstitev obveznice SOS3 v trgovanje na organiziranem trgu).

 

Prospekt za uvrstitev obveznice SOS3 v trgovanje na organiziranem trgu je do dneva pričetka trgovanja z obveznicami SOS3 na Ljubljanski borzi, d. d., na razpolago tudi na sedežu družbe Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, objavljen pa je tudi v Informacijskem sistemu elektronskih objav Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana – SEOnet: povezava

 

Prospekt SOS3

Nazaj na novice