Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 8. 2015

Telekom: Postopek prodaje družbe Telekoma Slovenije, d. d., se je zaključil

Slovenski državni holding, d. d., (SDH)  je včeraj prejel sporočilo Cinvena, edinega ponudnika za nakup 72,75-odsotnega deleža Telekoma Slovenije, da ne želi nadaljevati pogajanj za zaključek prodajnega postopka družbe Telekom Slovenije, d. d.

 

V dopisu je Cinven navedel, da ob upoštevanju več pomembnih dogodkov, ki so se zgodili od junijske ponudbe za nakup 72,75-odstotnega deleža Telekoma Slovenije, d. d., transakcija zanj ni več ekonomsko vzdržna. V nadaljevanju navaja nekaj glavnih razlogov za odločitev o odstopu od zaključka transakcije. Cinven na podlagi dosedanjih ukrepov regulatorja trga telekomunikacij (AKOS) ocenjuje, da regulativno okolje na področju investicij za Telekom Slovenije ne bo vzpodbudno, na odločitev vplivajo tudi neugodne spremembe predpisov EU o mednarodnem gostovanju ter spremembe v poslovanju družbe, ki ne bodo pozitivno vplivale na rezultate, in ki jih Cinven v svoji ponudbi ni upošteval. Zaradi zaostrenih razmer na finančnih trgih so se povečali stroški financiranja, kar negativno vpliva na celoten postopek. Prav tako kot enega izmed glavnih razlogov navaja zelo negotovo poslovno okolje, v katerem posluje Telekom Slovenije ter izpostavlja kompleksnost političnega okolja v Sloveniji, kakor tudi močno odmevnost, ki jo je ta prodajni postopek imel v javnosti. Po mnenju Cinvena so to osnovni razlogi, zaradi katerih Cinven ne bi mogel uresničiti načrtov, ki jih je v določenem časovnem obdobju imel kot potencialni investitor v Telekom Slovenije.

 

SDH zaradi obvestila Cinvena, da s postopkom prodaje ne želi več nadaljevati, uradno zaključuje prodajni postopek 72,75-odsotnega deleža Telekoma Slovenije.

 

SDH bo v naslednjem obdobju proučil možnosti glede nadaljnjih korakov upravljanja naložbe v Telekom Slovenje, d. d. V skladu s strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije, je naložba v družbi Telekom Slovenije opredeljena kot portfeljska naložba, zato bo SDH kot aktiven in zahteven upravljavec državnega premoženja skrbel za izvajanje najboljše prakse korporativnega upravljanja v družbi Telekom Slovenije.

Nazaj na novice