Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 29. 7. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 29. 7. 2015

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) je na današnji seji sprejel sklep o pogojnem soglasju k prodaji poslovnega deleža SDH v družbi Elan, d. o. o., s tem, da kupca sprejmeta, določene nefinančne zaveze, v smislu spoštovanja veljavne delovnopravne zakonodaje v Sloveniji, spoštovanja veljavnih kolektivnih pogodb in drugih socialnih sporazumov, ki so bili dogovorjeni z zaposlenimi ali svetom delavcev, ohranitve slovenskega jezika kot jezika komuniciranja z zaposlenimi, ter v smislu prizadevanja za ohranitev sedeža družbe v Sloveniji, za prestrukturiranje družbe z namenom zagotoviti njeno nadaljnje preživetje, izboljšanje njene učinkovitosti in nadaljnjega razvoja, ter ohranjanja socialnega dialoga z zaposlenimi v skladu z delovnopravno zakonodajo v Sloveniji.

 

Prav tako je NS SDH sprejel sklep o soglasju k Letnemu načrtu upravljanja z delnicami družbe Cimos,  d. d., Koper, s čimer se SDH aktivno vključuje v prodajne aktivnosti za prodajo delnic družbe Cimos, d. d..

 

V nadaljevanju seje je NS SDH sprejel sklep o soglasju k Pogodbi o izvedbi skrbnega finančnega in pravnega pregleda in izdelavi ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe Adria Airways, d. d.. 

Nazaj na novice