Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 23. 7. 2015

Konstitutivna seja nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Danes, dne 23. julija 2015, so se novi člani nadzornega sveta SDH, ki jih je 17. julija 2015 imenoval Državni zbor RS, sešli na prvi redni in hkrati tudi konstitutivni seji v novem mandatu. Člani nadzornega sveta, Damjan Belič, dr. Drago Ferfolja, Lidia Glavina, Duško Kos in Barbara Smolnikar so izmed sebe izvolili novega predsednika nadzornega sveta, ki je postal Damjan Belič, njegov namestnik pa je dr. Drago Ferfolja.

 

Člani nadzornega sveta so oblikovali tudi nove komisije nadzornega sveta, in sicer komisijo za tveganja in revizijsko komisijo.

 

Uprava SDH je člane nadzornega sveta seznanila tudi s ključnimi pravnimi akti, ki so pomembni pri opravljanju dela v nadzornem svetu SDH. Prav tako pa so se seznanili z najpomembnejšimi poudarki iz poslovanja družbe SDH ter tekočimi dejavnostmi. 

Nazaj na novice