Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 7. 5. 2020

5/2020: Strateško upravljanje korporativne kulture (governing corporate culture)

Datum izobraževanja: 7. maj 2020, ob 12.00h do 16.00h
Lokacija: Hotel Lev, dvorana Karantanija

Strateško upravljanje korporativne kulture: dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Korporativna kultura in poslovna uspešnost (sistemski pogled)

Upravljanje korporativne kulture – razlike med eno in dvotirnim sistemom

Ključni vzvodi nadzornega sveta in uprave pri upravljanju in strateškem spremljanju korporativne kulture

Kultura in inovativnost

Kultura v časih sprememb

Premagovanje kulturnih ločnic in socialne kategorizacije

Nazaj na vsa izobraževanja