Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 2. 6. 2020

3/2020: Trajnostne poslovne strategije podjetij

Datum izobraževanja: 2. junij 2020, ob 12.00h do 16.00h
Lokacija: Grand hotel Union, dvorana Orhideja

Dr. Adriana Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani:Trajnostne poslovne strategije podjetij 

Kako je videti dobro izdelana trajnostna poslovna strategija?

Proces izdelave trajnostne poslovne strategije (primeri SME in velika podjetja)

Vloga nadzornikov pri vpeljevanju trajnostno naravnanega poslovanja

Vsebina delavnice vključuje različne študije primerov oz. primere izbranih najboljših slovenskih in svetovnih praks.

Nazaj na vsa izobraževanja