Uprava

Lidija Glavina, predsednica uprave

Lidija Glavina

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

 

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imanovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

 

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji. 

 

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

 

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

 

Leta 2017 je bila izvoljena za predsednico nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d.

 

 

 

 

 

Mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave

mag. Nada Drobne Popovič

Magistrica znanosti za področje državnih in evropskih študij, Fakulteta za podiplomske državne in javne študije, Brdo pri Kranju, diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V svoji poslovni karieri je bila na različnih vodstvenih funkcijah v družbi RLS, d. o. o., SŽ ŽGP, d. d., Slovenske železnice, d. o. o. in na SDH, d. d., nazadnje pa je bila na delovnem mestu vodje Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb na SDH.

 

Ima bogate delovne izkušnje, tako iz gospodarstva, kot delovanja in poznavanja družb v državni lasti in poznavanja korporativnega upravljanja. Aktivno je sodelovala pri preoblikovanju družbe Slovenska odškodninska družba, d. d., v Slovenski državni holding, d. d., ter pri implementaciji vseh zakonskih zadev in korporativnih aktov. Prav tako je sodelovala tudi pri pripravi Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb in pri oblikovanju Meril za merjenje uspešnosti naložb. Kot vodja Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb je bila odgovorna za upravljanje vseh naložb v portfelju SDH, ki niso v prodajnem postopku oz. v postopku prestrukturiranja.

 

Funkcijo članice uprave SDH, d. d., je nastopila 27. oktobra 2015. Kot članica uprave SDH je odgovorna za področje upravljanja in prestrukturiranja ter finančnega upravljanja SDH.

 

Od leta 2013 - 2017 je bila članica nadzornega sveta družbe Hit, d. d. Leta 2017 pa je bila izvoljena za predsednico nadzornega sveta družbe Petrol, d. d.

 

 

 

 

Izjavi v povezavi z 59. členom ZSDH-1: