Nadzorni svet

Nadzorni svet SDH skladno z ZSDH-1 sestavlja pet članov. Trenutno deluje v 4- članski sestavi.

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) sklep o imenovanju članov nadzornega sveta sprejme Državni zbor.

 

 

Člani nadzornega sveta so:

 

V skladu s 64. členom ZSDH-1 objavljamo:

 

Revizijska komisija nadzornega sveta

Na podlagi 2. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji seji dne 4. 7. 2016 imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi:

 

  • Duško Kos, predsednik revizijske komisije,
  • Damjan Belič, član.

 

Dne 15. 7. 2016 je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., sprejel sklep, da se za zunanjo članico Revizijske komisije, imenuje gospo Darinko Virant.


Komisija za tveganja nadzornega sveta

Na podlagi 2. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji seji dne 12. 7. 2017 imenoval komisijo za tveganja v naslednji sestavi:

  • dr. Andrej Bertoncelj, predsednik komisije za tveganja,
  • Darinka Virant, zunanja članica,
  • Igor Kržan, član.

 

Julija 2017 je nadzorni svet SDH sprejel svoj Kodeks etike nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.