Odškodnine za zaplenjeno premoženje

Slovenski državni holding, d. d.,(SDH) je bil kot finančna institucija ustanovljena primarno za poravnavo odškodnin po Zden, ki je bil sprejet zato, da se popravijo krivični posegi v premoženje in lastninska razmerja nekdanjih lastnikov, ki so bili storjeni na podlagi predpisov in drugih prisilnih ukrepov državnih organov proti koncu druge svetovne vojne in v določenem času po njenem prenehanju.

Kasneje so se njegove naloge razširile še na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju ZIOOZP). Namen tega zakona je bil smiselno enak kot namen ZDen, saj 145a. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij določa, da se zaplenjeno premoženje vrne obsojencu, če je bila kazen zaplembe premoženja razveljavljena, in sicer v tistih kazenskih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 31. 12. 1958.

V namen plačila odškodnine za zaplenjeno premoženje je Republika Slovenija izdala obveznice RS21. Naloge v zvezi z njihovo izdajo, vročanjem, izplačevanjem in obračunavanjem pa opravlja SDH.