Skupščina

Edini delničar je Republika Slovenija, naloge in pristojnosti skupščine pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.