22.9.2017

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in 112. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov Slovenski državni holding, d. d., v priponki objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe in Skupine SDH za obdobje januar – junij 2017.

 

Z nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2017  družbe in Skupine SDH se je na svoji 28. redni seji dne 14. 9. 2017 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

 

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017