Naložbe družbe PDP, d. d., na dan 30. 6. 2015

Adria Airways d.d.

Firma:

Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, d. d.

Skrajšana firma:

Adria Airways d. d.

Sedež: Zgornji Brnik
Poslovni naslov: Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom
Spletna stran družbe: www.adria.si
Matična številka: 5156505000
Davčna številka: SI51049406
Standardna klasifikacija: 51.500 Potniški zračni promet
Osnovna dejavnost: Potniški in tovorni zračni promet
Osnovni kapital: 3.542.445,00 €
Oznaka delnic: AARG
Število vseh izdanih delnic: 3.542.445
Število delnic v lasti PDP: 73.510
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 2,08 %

Novice za Adria Airways d.d.

Adria Airways Tehnika d.d.

Firma:

Adria Airways Tehnika, vzdrževanje letal, d. d.

Skrajšana firma:

Adria Airways Tehnika d. d.

Sedež: Zgornji Brnik
Poslovni naslov: Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom
Spletna stran družbe: http://www.adriatehnika.com
Matična številka: 3727980000
Davčna številka: SI63894564
Standardna klasifikacija: 33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
Osnovna dejavnost: Popravila in vzdrževanje zračnih plovil
Osnovni kapital: 4.057.580,39 €
Oznaka delnic: AATR in AATN
Število vseh izdanih delnic: 1.855.818 (navadne delnice) in 1.811.806 (prednostne delnice)
Število delnic v lasti PDP: 1.250.000 (navadne delnice) in 669.086 (prednostne delnice)
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 52,33 % 

Novice za Adria Airways Tehnika d.d.

Aero d.d. - v stečaju

Firma:

Aero, kemična, grafična in papirna industrija, d. d. Celje - v stečaju

Skrajšana firma:

Aero d. d.

Sedež: Celje
Poslovni naslov: Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje
Spletna stran družbe: www.aero.si
Matična številka: 5042127000
Davčna številka: SI37831992
Standardna klasifikacija: 17.120 Proizvodnja papirja in kartona
Osnovna dejavnost: Proizvodnja samolepilnega materiala
Osnovni kapital: 3.138.169,00 €
Oznaka delnic: AECG
Število vseh izdanih delnic: izbris delnic iz centralnega registra KDD dne 30. 4. 2015
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 1,44 %

Elan d.o.o.

Firma:

ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o.

Skrajšana firma:

ELAN d.o.o.

Sedež: Begunje na Gorenjskem
Poslovni naslov: Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem
Spletna stran družbe: www.elan.si
Matična številka: 1304836000
Davčna številka: SI30324947
Standardna klasifikacija: 64.200 Dejavnost holdingov
Osnovna dejavnost: Proizvodnja in trženje smuči ter jadrnic
Osnovni kapital: 2.595.823,01 €
Nominalna vrednost deleža PDP: 1.272.727,40 €
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 49,03 %

Novice za Elan d.o.o.

Elektrooptika d.d.

Firma:

Elektrooptika, poslovne storitve, d. d.

Skrajšana firma:

Elektrooptika d. d.

Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran družbe: /
Matična številka: 2336987000
Davčna številka: SI46661344
Standardna klasifikacija: 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Osnovna dejavnost: Izterjava na družbo prenesenih terjatev ob ustanovitvi
Osnovni kapital: 657.751,00 €
Oznaka delnic: EOPR
Število vseh izdanih delnic: 657.751
Število delnic v lasti PDP: 463.570
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 70,48 %

Fotona d.d. - prodana 6.3.2014

Firma:

Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d. d.

Skrajšana firma:

Fotona d. d.

Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran družbe: www.fotona.com
Matična številka: 5045223000
Davčna številka: SI16890914
Standardna klasifikacija: 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
Osnovna dejavnost: Proizvodnja proizvodov s področja laserjev
Osnovni kapital: 10.978.985,14 €
Oznaka delnic: IEOR
Število vseh izdanih delnic: 657.751
Število delnic v lasti PDP: 463.570
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 70,48 %

Novoles d.d. - v stečaju

Firma:

Novoles lesna industrija Straža, d. d. - v stečaju

Skrajšana firma:

Novoles d. d. Straža - v stečaju

Sedež: Straža
Poslovni naslov: Straža, Na žago 6, 8351 Straža pri Novem mestu
Spletna stran družbe: www.novoles.si
Matična številka: 5038618000
Davčna številka: SI47336960
Standardna klasifikacija: 31.090 Proizvodnja drugega pohištva
Osnovna dejavnost: Proizvodnja pohištva
Osnovni kapital: 5.532.470,53
Oznaka delnic: NVSG
Število vseh izdanih delnic: izbris delnic iz centralnega registra KDD dne 8. 7. 2011
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 16,69 % 

Paloma d.d.

Firma:

Paloma-Sladkogorska tovarna papirja d. d. Sladki Vrh

Skrajšana firma:

Paloma d. d.

Sedež: Sladki Vrh
Poslovni naslov: Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh
Spletna stran družbe: www.paloma.si
Matična številka: 5034639000
Davčna številka: SI45280312
Standardna klasifikacija: 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
Osnovna dejavnost: Proizvodnja in trženje higienskih papirjev
Osnovni kapital: 6.403.099,37 €
Oznaka delnic: PSTG
Število vseh izdanih delnic: 3.395.834
Število delnic v lasti PDP: 2.410.007
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 70,97 %

Novice za Paloma d.d.

Rimske terme d.o.o. - v stečaju

Firma:

Rimske terme, zdravje, program dobrega počutja, turizem, d. o. o. - v stečaju

Skrajšana firma:

Rimske terme d. o. o. - v stečaju

Sedež: Rimske Toplice
Poslovni naslov: Toplice 10, 3272 Rimske Toplice
Spletna stran družbe: www.rimske-terme.si
Matična številka: 1545248000
Davčna številka: SI73775347
Standardna klasifikacija: 55.100 Hoteli in podobni objekti
Osnovna dejavnost: Medicinsko rehabilitacijski center, turizem in zdraviliška dejavnost
Osnovni kapital: 22.433.545,03 €
Nominalna vrednost deleža PDP: 3.040.822,40 €
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 13,55 %

Unior d.d.

Firma:

Unior Kovaška industrija d. d.

Skrajšana firma:

Unior d. d.

Sedež: Zreče
Poslovni naslov: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče
Spletna stran družbe: www.unior.si
Matična številka: 5042437000
Davčna številka: SI72461721
Standardna klasifikacija: 25.731 Proizvodnja ročnega orodja
Osnovna dejavnost: Proizvodnja ročnega orodja in strojne opreme, turizem in zdraviliška dejavnost
Osnovni kapital: 23.688.983,48 €
Oznaka delnic: UKIG
Število vseh izdanih delnic: 2.838.414
Število delnic v lasti PDP: 1.053.418
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 37,11 %

Vegrad d.d. - v stečaju

Firma:

Vegrad d. d. Gradbeno industrijsko podjetje – v stečaju

Skrajšana firma:

Vegrad d. d. – v stečaju

Sedež: Velenje
Poslovni naslov: Stari trg 35, 3320 Velenje
Spletna stran družbe: www.vegrad.si
Matična številka: 5075530000
Davčna številka: SI59866870
Standardna klasifikacija: 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb
Osnovna dejavnost: Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih objektov
Osnovni kapital: 4.854.722,34 €
Oznaka delnic: VVEG
Število vseh izdanih delnic: izbris delnic iz centralnega registra KDD dne 28. 1. 2011
Delež PDP v osnovnem kapitalu: 29,00 %